Edukasyong Pang-Nutrisyon

Ang mga sumusunod na materyales para sa nutrition education ay ginawa para sa mga Partner Distributor ng Feed My Starving Children (FMSC) at para sa kanilang mga kani-kaniyang mga partner. Nagbibigay ang mga ito ng mga impormasyon tungkol sa preparasyon, sustansiya, pag-iimbak at pagsasanay para sa pamamahagi ng mga produktong pagkain ng MannaPack®. Ang mga materyales na ito ay ginawa lamang para sa pangkalahatang paggamit at walang anumang bahagi ng mga ito ang ang ibinatay mula sa iisang bansa o kultura.

Maaaring i-download nang walang bayad ang mga dokumentong nasa ibaba at gamitin upang ipamahagi at para sa pagsasanay sa paggamit ng mga produktong pagkain ng MannaPack®. Ang lahat ng gastos para sa pagpiprint ay responsibilidad ng bawat partner. Ang logo ng FMSC ay nararapat na alisin kung babaguhin ang laman ng kahit anong dokumento o materyales.

Kung nais mong makipagtulungan sa FMSC para sa pagsasalin ng mga materyales na ito sa iba pang wika, mangyaring makipag-ugnayan lamang sa isang FMSC staff sa pamamagitan ng email na ito, international@fmsc.org.

MannaPack Potato–D

Poster 1

Poster 2

Mga Flashcard

MannaPack Potato–W

Poster 1

Poster 2

Mga Flashcard